Het lidmaatschap van Tennisvereniging de Doornakkers geldt per kalenderjaar en wordt, tot wederopzegging, met een jaar verlengd.

Indien u het lidmaatschap per 1 januari van het volgende kalenderjaar wilt opzeggen dient u dit schriftelijk door te geven, vóór 1 december, aan de ledenadministratie.

Voor vragen omtrent het lidmaatschap kunt u contact opnemen met de ledenadministratie, Marianne van den Akker 040-2451830.

 

GEWOON. LEKKER. TENNISSEN