Rotzooi Opruimen

Dinsdagmiddag 14.00 uur. Zoals elke dinsdag komen enkele vrijwilligers voor het onderhoud naar het park. Bij de zijdeur van het paviljoen treffen ze bovenstaande situatie aan. Onbegrijpelijk toch. Meer dan 10 peuken naast de asbak op de grond. Moeten we dan toch een algeheel rookverbod gaan invoeren voor het hele park? Ruim gewoon je eigen rotzooi op dat scheelt al heel veel, anders moet een anders vrijwilliger dit doen. Mensen van het onderhoud bedankt voor de melding, Paul van Anrooij, voorzitter

Read more
Paviljoenscommissie nog niet compleet

Begin dit jaar is de Paviljoenscommissie qua samenstelling verandert, nieuwe leden en nieuwe verdeling van taken. De nieuwe penningmeester Gijs Opheij heeft een aantal wijzigingen voorgesteld die door de Algemene Ledenvergadering in maart 2019 door de leden is goedgekeurd. Zo is de invoering van Alleen Pinnen per 1 juli goed verlopen en dit werp ook zijn vruchten af. De verhouding inkoop en verkoop ziet er beter uit dan vorig jaar. Met betrekking tot de inkoop zijn er ook andere mensen actief geworden, maar een van hen is inmiddels ook weer gestopt. Dit is spijtig maar het is niet anders. We zijn nu opnieuw op zoek naar iemand die mee wil werken met de inkoop. Het inkopen van de drankvoorraad bij Heineken/Sligro zit redelijk goed op de rit en wordt helemaal via internet afgehandeld. De inkoop van alle overige goederen zoals huishoudelijke, schoonmaak en toilet artikelen, maar ook levensmiddelen en hapjes gaat niet goed, daar is nog geen grip op. Ook bij het opruimen van het voorraadhok en klaarzetten van de emballage voor Heineken/Sligro om mee te nemen, kunnen we iemand erbij gebruiken. Wie er voor voelt om een steentje bij te dragen aan het reilen Lees snel verder…

Read more
Schoonhouden Paviljoen

In de afgelopen jaren is er al verscheidene keren een bericht op de website verschenen dat er een grote behoefte is aan extra ondersteuning bij het poetsen van het paviljoen. Tot op heden zijn er 4 dames die dit op vrijwillige basis doen. Het is een elke week terugkomend karwij dat altijd moet gebeuren en dat ook elke week gebeurd. Omdat het werk is waarop gerekend wordt door alle leden, schone kantine, schone wc’s, schone kleedkamers en douches en door de meeste mensen ook niet als het leukste werk wordt gezien, wordt voor dit werk een vrijwilligersvergoeding/onkostenvergoeding gegeven. De vereniging houdt zich hierbij aan de belastingtechnische regels zodat er zowel voor de dames als voor de vereniging geen gedoe met de belastingdienst ontstaat. Maar waar gaat het nu om?: Wie wil dit groepje uitbreiden?: 1x per week invallen als het nodig is op maandagmorgen, meedraaien bij speciale gelegenheid (bijv. Open Toernooi) en tijdens de competities extra inspringen.  Wat levert het op?: Blije gezichten bij de leden, een gezellige ochtend, en een leuke bijverdienste (belastingvrij)  Vragen en/of aanmelden: Bij Marjan Mansveld, telefoon: 040-2814752 Maak gebruik van deze mogelijkheid! Er wordt op jullie gerekend. Namens het bestuur, Lees snel verder…

Read more
Onze sportclub helpt bij werven van nieuwe pleegouders

Je hebt het misschien al zien hangen buiten, het pleegzorgspandoek op ons sporthek. Met deze actie wil Combinatie Jeugdzorg aandacht vragen voor het belang van pleegzorg en het grote tekort aan pleegouders in Zuidoost-Brabant. TV de Doornakkers draagt pleegzorg een warm hart toe en wil helpen bij de zoektocht naar nieuwe pleegouders. Want kinderen verdienen een kansrijke, veilige toekomst en dat is helaas niet voor ieder kind vanzelfsprekend.  Doneer je sporthek           Door 220 cm van ons sporthek beschikbaar te stellen aan een pleegzorgspandoek helpt onze vereniging bij het werven van nieuwe pleegouders. Op het spandoek staat een ‘luchtige’ sport-gerelateerde pleegzorg-oproep met als doel jullie als supporters/ fans langs de lijn een keer te laten nadenken over het pleegouderschap. Opgroeien in een gezin Wij vinden het belangrijk dat kinderen waar mogelijk kunnen opgroeien in een gezin. Als dat in het eigen gezin (tijdelijk) niet kan dan kan een pleeggezin een welkome oplossing bieden. Deze vorm van opvang blijft het dichtst bij de natuurlijk gezinssituatie. Het belang van zoveel mogelijk in je eigen omgeving (school, sportclubs, hobby’s, vriendjes) opgroeien voor een kind dat niet thuis kan wonen, is groot. Cijfers In 2018 hebben +/- 23.000 kinderen Lees snel verder…

Read more
KNLTB poultje

We gaan deze herfst samen met de KNLTB een nieuw wedstrijdaanbod aanbieden: KNLTB ‘Poultje’. Dit is een vriendschappelijke competitie (niet voor KNLTB rating) waarin je tegen spelers van De Doornakkers en andere verenigingen uit de buurt speelt, op tijden die jou uitkomen.  Iedereen kan dus meedoen, ongeacht je speelsterkte of wedstrijdervaring. We willen graag eens kijken of dit een goed manier is om met nieuwe mensen te spelen, maar wel lekker in de buurt. Hoe werkt het?​ Je komt in een poultje met 4 tegenstanders van jouw niveau ​Je hebt 10 weken om jouw 4 wedstrijden te spelen Wedstrijden worden ingepland, maar kunnen in onderling overleg verplaatst worden. Je speelt dus wanneer jij tijd hebt Lees meer via: knltb.nl/scala De 1e ronde loopt van 1 nov t/m 15 jan en de inschrijving is nu geopend.           Hoe geef ik me op?  ​Download de Scala Sports app (link: iOS of Android) Ga naar Competities ​Zoek op ‘KNLTB Poultje’  Selecteer de poule van jouw regio (singel en dubbel mogelijk) LET OP: Bij dubbel, geef aan wie je dubbelpartner is (hij/zij moet ook de Scala app hebben)  De organisatie loopt via Scala Sports, die samenwerken met de KNLTB om meer mensen meer te laten spelen. Voor vragen kun je altijd terecht bij service@scalasports.com, kopieer Lees snel verder…

Read more
Snert Toernooi

Op zondag 17 november organiseert de activiteiten commissie het Snert Toernooi. Beproefd recept voor de snert en voor het tennissen. Verse snert en roggebrood met spek en rookworst in de soep. Verse ballen voor op de baan en gaan. Alle niveaus spelen mee, we mixen het allemaal weer een beetje door elkaar, gewoon voor de gezelligheid. 12 uur ontvangst met koffie, om half 1 weten we wel wie met wie gaat spelen en beginnen we. Inschrijven kan tot vrijdag 15 november via dit formulier.

Read more
Activiteitencommissie stopt

De huidige leden van de Activiteitencommissie (voorheen Seniorencommissie) hebben aangegeven eind dit jaar te stoppen. De commissieleden hebben het werk, voornamelijk organiseren van interne toernooien, bijna 10 jaar lang gedaan. Dat zij aangeven dat ruim lang genoeg te vinden is begrijpelijk. Het bestuur is van mening dat zij erg goed en veel werk hebben verricht en bedankt de commissieleden daar nu al voor, hoewel een officieel moment om hen te bedanken zeker nog zal plaatsvinden.Zo lang iets doen binnen een vereniging is veel waard maar ook onvermijdelijk dat men uiteindelijk een keer stopt. Daar komt bij dat binnen de vereniging de animo om deel te nemen aan de eendaagse toernooien aan het afnemen is, waardoor er regelmatig toernooien worden afgezegd. Op zich is dit jammer, maar misschien is de tijd aangebroken om op een andere manier activiteiten te gaan organiseren. Activiteiten die alle leden van de vereniging aanspreken, of juist alleen een bepaalde groep (leeftijd-, geslacht-, speelsterkte), maar zeker ook de jongere seniorenleden. Het bestuur bepleit daarom ook te zoeken naar een andere opzet. Misschien is het niet meer nodig een vaste commissie te hebben maar juist groepjes leden die iets willen organiseren en daar Lees snel verder…

Read more
Ontwikkeling Woonwagenlocatie

Enkele weken geleden stond in het Groot Eindhoven de mededeling dat het Ontwerpbestemmingsplan II Tongelrese Akkers (woonwagenlocatie Fernhoutstraat ter inzage ligt tot woensdag 7 november. De tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering samengestelde werkgroep heeft het ontwerp inmiddels globaal bekeken en komt tot de eerste conclusie: niets nieuws onder de zon. Wel hebben we afgesproken het ontwerp aan een kritische blik te onderwerpen en als er zaken zijn die we toch nog aan B&W mee willen geven ter overweging zullen we dat niet nalaten. Voor diegene die bovenstaande mededeling in Groot Eindhoven hebben gemist, en ook nog belang hebben bij de voorstellen, bijvoorbeeld onze leden die in de buurt van het tennispark en dus ook de woonwagenlocatie wonen volgt hieronder de link naar het bestemmingsplan: www.eindhoven.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/NL.IMRO.0772.80345-/NL.IMRO.0772.80345-0201/ De pdf-file in het rijtje geeft informatie over de plannen en over de invloed van geluid afkomstig van ons park c.q. ons paviljoen.Ook kun je tijdens de openingstijden het plan op papier inzien bij het Inwonersplein in het Stadskantoor aan de Wal. Wil je de werkgroep nog een bericht willen sturen kan dat via de mail, maar wel voor 1 november a.s. Als wij besluiten een zienswijze in te dienen Lees snel verder…

Read more
GEWOON. LEKKER. TENNISSEN