De huidige leden van de Activiteitencommissie (voorheen Seniorencommissie) hebben aangegeven eind dit jaar te stoppen. De commissieleden hebben het werk, voornamelijk organiseren van interne toernooien, bijna 10 jaar lang gedaan. Dat zij aangeven dat ruim lang genoeg te vinden is begrijpelijk. Het bestuur is van mening dat zij erg goed en veel werk hebben verricht en bedankt de commissieleden daar nu al voor, hoewel een officieel moment om hen te bedanken zeker nog zal plaatsvinden.
Zo lang iets doen binnen een vereniging is veel waard maar ook onvermijdelijk dat men uiteindelijk een keer stopt.

Daar komt bij dat binnen de vereniging de animo om deel te nemen aan de eendaagse toernooien aan het afnemen is, waardoor er regelmatig toernooien worden afgezegd. Op zich is dit jammer, maar misschien is de tijd aangebroken om op een andere manier activiteiten te gaan organiseren. Activiteiten die alle leden van de vereniging aanspreken, of juist alleen een bepaalde groep (leeftijd-, geslacht-, speelsterkte), maar zeker ook de jongere seniorenleden. Het bestuur bepleit daarom ook te zoeken naar een andere opzet. Misschien is het niet meer nodig een vaste commissie te hebben maar juist groepjes leden die iets willen organiseren en daar door het bestuur in gefaciliteerd worden. Wat dat voor activiteiten moeten zijn laten we graag aan jullie creativiteit over.

Als contactpersoon hiervoor blijft huidig bestuurslid Loes Boeren beschikbaar. Als mensen graag een steentje willen bijdragen aan een florerende vereniging dan ben je van harte welkom.

Namens het bestuur,
Paul van Anrooij, voorzitter

GEWOON. LEKKER. TENNISSEN