Begin dit jaar is de Paviljoenscommissie qua samenstelling verandert, nieuwe leden en nieuwe verdeling van taken. De nieuwe penningmeester Gijs Opheij heeft een aantal wijzigingen voorgesteld die door de Algemene Ledenvergadering in maart 2019 door de leden is goedgekeurd. Zo is de invoering van Alleen Pinnen per 1 juli goed verlopen en dit werp ook zijn vruchten af. De verhouding inkoop en verkoop ziet er beter uit dan vorig jaar.

Met betrekking tot de inkoop zijn er ook andere mensen actief geworden, maar een van hen is inmiddels ook weer gestopt. Dit is spijtig maar het is niet anders.

We zijn nu opnieuw op zoek naar iemand die mee wil werken met de inkoop. Het inkopen van de drankvoorraad bij Heineken/Sligro zit redelijk goed op de rit en wordt helemaal via internet afgehandeld. De inkoop van alle overige goederen zoals huishoudelijke, schoonmaak en toilet artikelen, maar ook levensmiddelen en hapjes gaat niet goed, daar is nog geen grip op.

Ook bij het opruimen van het voorraadhok en klaarzetten van de emballage voor Heineken/Sligro om mee te nemen, kunnen we iemand erbij gebruiken.

Wie er voor voelt om een steentje bij te dragen aan het reilen en zeilen van het paviljoen is van harte welkom. Mail paviljoenscommissie@tv-dedoornakkers.nl of bel ondergetekende 06-10834769 .

 

Namens de Paviljoenscommissie,

Paul van Anrooij

 

GEWOON. LEKKER. TENNISSEN