Contributie

De contributiebedragen voor het seizoen 2021 zijn vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 8 Februari 2021.
De jaarlijkse contributie zal via automatische incasso van je bankrekening worden afgeschreven.

Het contributiejaar van TVdD loopt van 1 april tot en met 31 maart van het opvolgende jaar. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december, dit betekent dus dat opzegging van een lidmaatschap dient te geschieden voor 1 januari van het nieuwe jaar.

Naast Maak Kennis Met Tennis (MKMT) abbonementen, welke net als het daarop volgende normale lidmaatschap van de vereniging automatisch doorlopen tot wederopzegging is het ook mogelijk om per tussenliggende maanden in te schrijven. De contributiegelden voor junioren en senioren zijn dan als volgt:

Bij inschrijving machtig je TVdD, tot wederopzegging, je contributie middels automatisch incasso af te schrijven van je bankrekening. De automatische incasso's vinden in maart van het desbetreffende jaar plaats.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in februari 2022 worden de contributies voor 2022 vastgesteld.