Contributie

De contributiebedragen voor het seizoen 2023 zijn vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2 maart 2023. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in het voorjaar van 2024 worden de contributies voor 2024 vastgesteld.

Regulier lidmaatschap
Het reguliere lidmaatschap bij TVdD loopt ieder jaar van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging van je lidmaatschap dient te geschieden voor 31 december. Opzegging van het MKMT-lidmaatschap dient te geschieden voor 30 september (meer informatie in de volgende sectie). Uitschrijven kan alleen door te mailen naar [email protected]. Uw opzegging is pas definitief als u een bevestiging heeft ontvangen vanuit de ledenadministrateur van T.V. De Doornakkers (hetzelfde e-mailadres als hierboven vemeldt).

Je kan je gedurende het jaar inschrijven en de contributie wordt dan naar rato berekend aan de hand van de het inschrijfmoment. 

Maak-kennis-met-tennis lidmaatschap (MKMT)
Voor nieuwe leden bieden we eenmalig het MKMT-lidmaatschap aan. Je kan eenmalig gebruik maken van het MKMT lidmaatschap van een half jaar. Je kan je hiervoor inschrijven in de maanden april (1), mei (2) en juni (3). Je betaalt dan voor 6 maanden lidmaatschap tot respectievelijk september (1), oktober (2) en november (3). Na het MKMT Najaar lidmaatschap wordt het lidmaatschap automatisch omgezet in het volledige lidmaatschap en zal de contributie van de overgebleven maanden van het jaar worden afgeschreven, tenzij je je uitschrijft voor 30 september. Uitschrijven kan alleen door te mailen naar [email protected]. Uw opzegging is pas definitief als u een bevestiging heeft ontvangen vanuit de ledenadministrateur van T.V. De Doornakkers (hetzelfde e-mailadres als hierboven vemeldt).  
 
Zomer Challenge
De Zomer Challenge is een compact lidmaatschap, voor jong en oud, waarbij je drie maanden (juli, augustus en september) vrij kan tennissen wanneer het jou uitkomt. Je wordt ingeschreven bij de KNLTB en krijgt daarmee toegang tot het park en de activiteiten die de Doornakkers organiseert. Aanmelden voor de Zomer Challenge kan via het inschrijfformulier. Het lidmaatschap stopt automatisch en het is niet nodig om bardienst te draaien bij dit lidmaatschap. De kosten zijn €30 voor senioren en €15 voor jeugd.
 
 
Bardiensten
Alle leden van 18 jaar tot 70 jaar worden ingedeeld voor het draaien van 2 bardiensten per jaar (1 per half jaar). Je kan jezelf inschrijven voor deze bardiensten. Indien je dit niet doet, word je ingedeeld. Ben je verhinderd, dan ben je zelf verantwoordelijk om te ruilen. De bardiensten kunnen worden afgekocht voor 25 euro per bardienst. Deze worden tegelijkertijd met de contributie geïncasseerd.
 
Contributie afschrijving
Bij inschrijving machtig je TVdD, tot wederopzegging, je contributie middels automatisch incasso af te schrijven van je bankrekening (tenzij anders afgesproken). De automatisch incasso vindt eind januari van het desbetreffende jaar plaats of aan het einde van de maand van inschrijving. 
 
Opzeggen lidmaatschap
Alle lidmaatschappen lopen automatisch door tot wederopzegging. De deadline voor het opzeggen van het volledige lidmaatschap en het MKMT Najaar lidmaatschap dient te geschieden voor 31 december van het desbetreffende verenigingsjaar. De deadline voor het opzeggen van het MKMT lidmaatschap is 30 september. Opzeggen kan alleen schriftelijk door de mailen naar [email protected]. Uw opzegging is pas definitief als u een bevestiging heeft ontvangen vanuit de ledenadministrateur van T.V. De Doornakkers (hetzelfde e-mailadres als hierboven vemeldt).
 
Tussentijds opzeggen is mogelijk, dit geeft echter geen recht op restitutie van contributie of anderszins. Voor opzeggingen ontvangen na 31 december (voor volledig lidmaatschap) of 30 september (voor MKMT) worden kosten in rekening gebracht (met een minimum van 40 euro). Deze kosten worden gerekend in verband met het opstellen van de begroting voor het volgende jaar en de door de vereniging te betalen bondscontributie aan de KNLTB.