Contributie

De contributiebedragen voor het seizoen 2021 zijn vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 10 maart 2022. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in het voorjaar van 2023 worden de contributies voor 2023 vastgesteld.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap bij TVdD loopt van 1 april tot en met 31 maart van het opvolgende jaar. Opzegging van je lidmaatschap dient te geschieden voor 31 december.

Maak-kennis-met-tennis lidmaatschap (MKMT)
Voor nieuwe leden bieden we eenmalig het MKMT-lidmaatschap aan. Je kan eenmalig gebruik maken van het MKMT Voorjaar lidmaatschap (van 1 april tot 30 september) welke automatisch opgevolgd zal worden door het MKMT Najaar lidmaatschap (van 1 oktober tot 31 maart). Na het MKMT Najaar lidmaatschap wordt het lidmaatschap automatisch omgezet in het volledige lidmaatschap.
 
Wordt je lid met een MKMT Najaar lidmaatschap kun je geen gebruik meer maken van het MKMT Voorjaar lidmaatschap. Je lidmaatschap wordt na het MKMT Najaar lidmaatschap omgezet naar het volledige lidmaatschap.
 
 
Lidmaatschap gedurende het jaar
Het is ook mogelijk om per tussenliggende maanden in te schrijven. De contributiegelden voor junioren en senioren zijn dan als volgt:
 
 
Bardiensten
Alle leden van 18 jaar tot 70 jaar worden ingedeeld voor het draaien van 2 bardiensten per jaar (1 per MKMT lidmaatschap). Je kan jezelf inschrijven voor deze bardiensten. Indien je dit niet doet, word je ingedeeld. Ben je verhinderd, dan ben je zelf verantwoordelijk om te ruilen. De bardiensten kunnen worden afgekocht voor 25 euro per bardienst. Deze worden tegelijkertijd met de contributie geïncasseerd.
 
Contributie afschrijving
Bij inschrijving machtig je TVdD, tot wederopzegging, je contributie middels automatisch incasso af te schrijven van je bankrekening (tenzij anders afgesproken). De automatisch incasso vindt rond 1 April van het desbetreffende jaar plaats.
 
Opzeggen lidmaatschap
Alle lidmaatschappen lopen automatisch door tot wederopzegging. De deadline voor het opzeggen van het volledige lidmaatschap en het MKMT Najaar lidmaatschap dient te geschieden voor 31 december van het desbetreffende verenigingsjaar. De deadline voor het opzeggen van het MKMT Voorjaar lidmaatschap is 30 september. Opzeggen kan alleen schriftelijk door de mailen naar [email protected]. Uw opzegging is pas definitief als u een bevestiging heeft ontvangen vanuit de ledenadministrateur van T.V. De Doornakkers (hetzelfde e-mailadres als hierboven vemeldt).
 
Tussentijds opzeggen is mogelijk, dit geeft echter geen recht op restitutie van contributie of anderszins. Voor opzeggingen ontvangen na 31 december (voor volledig lidmaatschap en MKMT Najaar) of 30 september (voor MKMT Voorjaar) worden kosten in rekening gebracht (met een minimum van 40 euro). Deze kosten worden gerekend in verband met het opstellen van de begroting voor het volgende jaar en de door de vereniging te betalen bondscontributie aan de KNLTB.