De contributiebedragen voor het seizoen 2020 zijn vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 4 Februari 2020.
De jaarlijkse contributie zal via automatische incasso van je bank- of girorekening worden afgeschreven.

Het contributiejaar van T.V. De Doornakkers loopt van 1 april tot en met 31 maart van het opvolgende jaar. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december, dit betekent dus dat opzegging van een lidmaatschap dient te geschieden voor 1 januari van het nieuwe jaar.

Bij inschrijving machtig je Tennisvereniging de Doornakkers, tot wederopzegging, je contributie middels automatisch incasso af te schrijven van je bankrekening. De automatische incasso’s vinden in maart van het desbetreffende jaar plaats.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van februari 2021 worden de contributies voor 2021 vastgesteld.

Voor inschrijfformulieren klik “Inschrijven nieuwe leden”

Gehele jaar 2020

geboortejaar

contributie

Senioren*

t/m 2000

€ 150,00

Junioren 11 t/m 17 jaar

2001-2007

€ 75,00

Junioren t/m 10 jaar

v.a. 2008

€ 65,00

 *) Senioren zijn verplicht twee maal per jaar een bardienst te draaien.

Gedurende jaar 2020

Maand van inschrijving:

Senioren*

Junioren 11 t/m 17 jaar

Junioren t/m 10 jaar

Januari – Maart

€ 150,00

€ 75,00

€ 65,00

April – Juni

€ 130,00

€ 60,00

€ 60,00

Juli

€ 125,00

€ 55,00

€ 55,00

Augustus

€ 105,00

€ 50,00

€ 50,00

September

€ 85,00

€ 40,00

€ 40,00

Oktober

€ 65,00

€ 30,00

€ 30,00

November

€ 45,00

€ 20,00

€ 20,00

December

€ 25,00

€ 10,00

€ 10,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEWOON. LEKKER. TENNISSEN