De contributiebedragen voor het seizoen 2019 zijn vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 19 Februari 2019.
De jaarlijkse contributie zal via automatische incasso van je bank- of girorekening worden afgeschreven.

Het contributiejaar van T.V. De Doornakkers loopt van 1 april tot en met 31 maart van het opvolgende jaar. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december, dit betekent dus dat opzegging van een lidmaatschap dient te geschieden voor 1 januari van het nieuwe jaar.

Bij inschrijving machtig je Tennisvereniging de Doornakkers, tot wederopzegging, je contributie middels automatisch incasso af te schrijven van je bankrekening. De automatische incasso’s vinden in maart van het desbetreffende jaar plaats.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van februari 2020 worden de contributies voor 2020 vastgesteld.

Voor inschrijfformulieren klik “Inschrijven nieuwe leden”

Gehele jaar 2019

geboortejaar

contributie

Senioren*

t/m 2000

€ 150,00

Junioren 11 t/m 17 jaar

2001-2007

€ 75,00

Junioren t/m 10 jaar

v.a. 2008

€ 65,00

 *) Senioren zijn verplicht twee maal per jaar een bardienst te draaien.

Gedurende jaar 2019

Maand van inschrijving:

Senioren*

Junioren 11 t/m 17 jaar

Junioren t/m 10 jaar

Januari – Maart

€ 150,00

€ 75,00

€ 65,00

April – Juni

€ 130,00

€ 60,00

€ 60,00

Juli

€ 125,00

€ 55,00

€ 55,00

Augustus

€ 105,00

€ 50,00

€ 50,00

September

€ 85,00

€ 40,00

€ 40,00

Oktober

€ 65,00

€ 30,00

€ 30,00

November

€ 45,00

€ 20,00

€ 20,00

December

€ 25,00

€ 10,00

€ 10,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEWOON. LEKKER. TENNISSEN