Nieuwe AED 24 uur per dag beschikbaar

01 februari 2022


TV De Doornakkers heeft een nieuwe AED gekocht, hopelijk hoeft hij nooit te worden gebruikt. De nieuwe AED is 24 uur per dag beschikbaar voor gebruik op de tennisbaan of in't Paviljoen, maar ook op te halen door niet-leden mocht hij in de buurt nodig zijn. Hij hangt in een verwarmend kast, met slot, alarm en ontgrendelingscode. De code wordt beschikbaar gesteld aan leden, maar is ook bekend bij het landelijk AED netwerk zodat wanneer niet-leden de AED nodig hebben ze het slot kunnen openen. 

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.

Bij een hartstilstand staat het hart meestal niet helemaal stil. Dat lijkt alleen zo. De hartkamers worden heel snel en chaotisch geprikkeld. Het hart kan hierdoor niet meer samentrekken en bloed rondpompen. Een AED kan een schok geven om het hart te resetten en weer normaal te laten kloppen.

Iedereen mag een AED gebruiken. Maar het is wel beter om dit te leren en oefenen tijdens een reanimatiecursus. Je leert hoe een AED werkt en je oefent met het aansluiten en bedienen. Als je dan een keer echt een AED moet gebruiken geeft dat zekerheid en gaan er geen kostbare minuten verloren.

Afgelopen jaar hebben meer dan 10 leden via TVdD een Reanimatiecursus gevolgd, het idee is om deze jaarlijks aan te bieden aan onze leden.

Voor meer informatie:

https://www.eindhovenhartveilig.nl/ 

 

Nieuwscategorieën