Online jaarvergadering achter de rug

16 februari 2021


Het was een bijzondere manier om op deze wijze de Algemente leden vergadering (ALV) te houden. Via een enquete met meer dan 150 reacties zijn we erg verheugd zoveel response te krijgen op de verschillende onderwerpen. Vanuit daar zijn de stukken verstuurd. Een vragen uurtje heeft plaatsgevonden op vrijdag de 5de (om de online omgeving te testen) en op maandag de 8ste heeft de besluitvormende vergadering plaatsgevonden. Online werd de vergadering wat minder druk bezocht dan een fysieke vergadering. Hopelijk mogen we snel weer bijeen komen om verdere onderwerpen aangaande  de baanverlichting: mogelijk overstap op LED verlichting en de voortgang afronding van het park te mogen houden. 
 
Binnenkort komt het verslag van de ALV in concept vrij en wordt dan op de website geplaatst.
 
Wel vinden is het van belang om alvast het volgende te melden:

Tim van der Donk heeft na vele jaren vrijwilligerswerk waarin hij de juniorencommissie weer helemaal terug op de kaart heeft gezet besloten om niet meer de kartrekker te kunnen zijn: hij blijft in de commissie en zij zijn dus op zoek naar een nieuwe aanjager. We danken Tim voor zijn jaren lange inzet.

Ook hebben we helaas digitaal getuige moeten zijn van het bestuurs afscheid van Marianne van de Akker. Na 14 jaar penningmeesterschap en ledenadministratie heeft ieder lid, waarschijnlijk wel leuke herinneringen aan een warm welkom en gesprekken met Marianne. Marianne heeft al een tijd geleden aangegeven haar taken over te gaan dragen en met "pensioen" te gaan, ook in de overdracht van het penningmeesterschap naar Gijs Opheij en de ledenadministratie naar Mayra merk je weer duidelijk met hoeveel liefde en enthousiasme ze dit heel secuur over heeft gedragen. Marianne is een verenigingsmens pur sang, zo een die je niet mag vergeten en als voorbeeld dient voor velen. 

We bedanken beide graag later nog voor hun inzet zodra we weer fysiek bijeen kunnen komen.

Zoals vermeld zal Gijs Opheij plaatsnemen in het bestuur als penningmeester van de vereniging en daarnaast de penningen van 't Paviljoen blijven beheren. 

"Last but not least" zijn we blij te kunnen vermelden dat de activiteiten commissie weer is opgestart: 4 man sterk, maar met voldoende enthousiasme en energie om activiteiten te gaan organiseren voor 100. Vanuit deze commissie zijn we erg blij dat we Daan Kwaspen ook hebben mogen verwelkomen in het bestuur: los van het organiseren van evenementen voor leden is hij ook een gangmaker voor de andere verenigingsaspecten: het tennis en de gezelligheid.

Heb je ook zin om je als vrijwilliger in te zetten voor de vereniging? Verschillende commissies: zoals de Technische commissie (tennis competities), 't Paviljoen en de schoonmaakcommissie en de activiteiten commissie zoeken nog aanvulling: van hulp bij evenementen tot volwaardig plaatsnemen in de commissie, alles is mogelijk. We doen het samen. Met een kleine herhaling: De juniorencommissie zoekt naast commissieleden nog een kartrekkende "voorzitter".

Nieuwscategorieën